درباره را

“کتاب رادیویی”، “جانِ کتاب” است، “عصاره ی کتاب” است. تقریبن تمام ذهنیت نگارنده­‌ی کتاب است که در قالب یک برنامه رادیویی برای مخاطب روایت شده. یعنی می‌­توان گفت کسانی که کتاب رادیویی را می‌شنوند، بدون اینکه کتاب را خوانده باشند، در جریان کلیت کتاب و فحوای اصلی کتاب قرار می­‌گیرند. از تکنیک کتاب لذت می­‌برند، فراز و فرودهای کتاب را درک می­‌کنند، با گره­‌های داستانی درگیر می­‌شوند و خلاصه انگار کتاب را می­‌فهمند، با این تفاوت که کتاب را “نخواندند”.

“کتاب رادیویی را” محصول یک گروه متخصص، در حوزه رسانه است که با ایده‌­ی حامد جوادزاده شکل گرفت. از مهم ترین ویژگی­‌های روایت “کتاب رادیویی را”، می­‌توان از روایت محترم، مهربان، صمیمی و امانت دار نام برد.

رادیو شب

گــاهــی مــوســیـــقــی آرام و روح نــواز اســت.

گــاه هــمــراهــی ســت لــطــیــف و مــهــربــان

بــرای لــحــظــات پــر اضــطــراب چــشــم انــتــظــاری تــو.

گــاه یــک کــور ســوی نــور در آخــریــن ایــســتــگــاه امــیــد.

 حــتــی شــایــد چــاشــنــی جــاده‌ی دو نــفــره‌ی عــشــق بــاشــد.

رادیــو شــب بــخــشــی ســت خــودمــانــی بــرای مــخــاطــبــی خــاص !

بیشتر